|

Republikeinen krijgen bijles over vrouwen

Barack Obama en andere Democraten hadden hun herverkiezing vorig jaar onder meer te danken aan vrouwen, en dan vooral ongetrouwde vrouwen. En een van de redenen voor deze ‘gender gap’ is de niet bepaald subtiele wijze waarop Republikeinen – politici en opiniemakers – zich uitlaten over kwesties die specifiek van toepassing zijn op vrouwen. Denk aan Todd Akin en zijn uitspraken over ‘legitieme verkrachtingen’, of Rush Limbaugh die Sandra Fluke een slet en een prostituee noemde. Maar de GOP heeft een oplossing bedacht om deze fouten niet te herhalen bij de verkiezingen van vorig jaar. Er komen workshops, waarop Republikeinen zullen leren wat wel en niet te zeggen tegen en over vrouwen, zeker als hun tegenstander een vrouw is!

Volgens een van de Republikeinen die een bijeenkomst in het kantoor van John Boehner bijwoonde hebben sommige partijleden nog een lange weg te gaan.

“Let me put it this way, some of these guys have a lot to learn,” said a Republican staffer who attended the session in Boehner’s office. There have been “multiple sessions” with the NRCC where aides to incumbents were schooled in “messaging against women opponents,” one GOP aide said.

Maar, zoals ze in de Verenigde Staten zeggen, ‘actions speak louder than words’. Zal deze nieuwe, gevoeligere boodschap vergezeld worden door concrete beleidsvoorstellen die vrouwen aanspreken? Eerder dit jaar nam het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn, immers nog een wet aan om het recht op abortus in te perken.

En ook op staatsniveau lijkt de boodschap nog niet helemaal te zijn doorgedrongen. In Michigan willen de Republikeinen dat abortus niet langer onder de ziektekostenverzekering valt. Vrouwen die een eventuele abortus niet uit eigen zak willen betalen moeten hiervoor een aparte verzekering afsluiten. En uitzonderingen worden niet gemaakt. Ook niet als het gaat om verkrachting of incest.

Voor de tegenstanders van het wetsvoorstel is een simpele samenvatting van deze deze kwestie snel gemaakt: ‘Republikeinen dwingen vrouwen verkrachtingsverzekering af te sluiten’. Het is een korte, bondige omschrijving om nog maar eens de nadruk te leggen op het beeld dat al bestaat van Republikeinen.

Het is de vraag of de Republikeinen er in zullen slagen hun kandidaten een andere boodschap te laten uitdragen. Iemand als Todd Akin flapte zijn opmerking over ‘legitieme verkrachtingen’ er niet uit, ondanks het feit dat hij wist dat er iets mis mee was. Nee, hij zei het – niet gehinderd door enige medische expertise – omdat dit is wat hij gelooft. En zelfs als de workshops wel het beoogde effect sorteren, is het de vraag of dat genoeg zal zijn om de aandacht af te leiden van wetten zoals het voorstel dat nu in Michigan wordt overwogen. To be continued.

Vergelijkbare berichten