Onderzoek Buitenlandjournalistiek gepresenteerd

Eind vorig jaar zijn 18 jonge journalisten in opdracht van Lokaalmondiaal afgereisd naar 10 verschillende landen. Onder meer in Turkije, Rusland, China, India en Brazilië werden in totaal 62 correspondenten geïnterviewd over hun werk, hun leven en wat ze merken van trends in de journalistiek.

Doel van het onderzoek was om de stand van zaken in de Nederlandse buitenlandjournalistiek te beschouwen en te zien hoe de positie van correspondenten zich heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren. DBR-oprichter en toenmalig hoofdredacteur Hans Klis heeft samen met Melvin Captein en Saskia Houttuin een contentanalyse gemaakt van alle interviews.

Conclusies
De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat de aandacht voor de buitenlandjournalistiek er nog volop is, maar dat dit niet terug is te zien in de positie van correspondenten. Het aantal vaste aanstellingen daalt in rap tempo. Het aantal flexibele arbeidsovereenkomsten neemt toe, de gemiddelde leeftijd onder correspondenten daalt steeds verder.

Naast belangrijke data voor het rapport bracht de reis een aantal mooie interviews en verhalen voort. Zo spraken de onderzoekers voor DBR met Al Jazeera-correspondent Step Vaessen in Indonesië en Sandra Korstjens en Marc Bessems in Brazilië.

Het volledige rapport is hier te lezen.

Vergelijkbare berichten