|

Beginnersvertwijfeling

Als je als correspondent begint, zoals ik een paar weken geleden in Zuid-Afrika, dan hoop je dat de zaken in het begin een beetje meezitten. Ik had alle randvoorwaarden daarvoor geschapen: al een huis in Johannesburg bij aankomst, twee weken de tijd om alle opstartperikelen af te handelen en de wetenschap dat de belangrijke ANC Conferentie, half december, direct een prachtige aanleiding zou zijn voor mijn eerste verhalen.