Veilig freelancen: wat houdt dat in?

Veilig freelancen: wat houdt dat in?

Het gevaar neemt toe voor correspondenten. Door de toename van bedreigende organisaties, maar ook door het aantal correspondenten. Steeds meer journalisten besluiten op eigen houtje verhalen te gaan maken, waardoor het verkopen ervan steeds lastiger wordt. Rondkomen lukt maar net en veilige hotels en trainingen zijn niet meer te betalen. The Frontline Club is ondanks alles positief.