Toekomstige journalistiek besproken bij News Impact Summit

Journalistiek ontwikkelt zich momenteel enorm en media zoeken nieuwe manieren om lezers of kijkers te genereren en op een zo snelle en volledig mogelijke manier te informeren. 30 oktober vindt de zevende News Impact Summit plaats, dit keer in Amsterdam. Centraal staan nieuwe journalistieke formats, waarin technologie en design een belangrijke rol spelen.

Workshops en debatten
Het evenement, georganiseerd door het European Journalism Centre (EJC) and Google News Lab, brengt journalisten en media-experts en organisaties uit Nederland en het buitenland samen. Tijdens workshops, debatten en lezingen delen zij hun kennis en ervaringen. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek is partner van de News Impact Summit en zal tijdens het evenement aandacht besteden aan het scenario-onderzoek.

Vergelijkbare berichten