Spion of prinses? Inwonen bij Syrische rebellen
|

Spion of prinses? Inwonen bij Syrische rebellen

“En waarom zou ik je vertrouwen?” Tariq, een jongeman van ongeveer mijn leeftijd, kijkt me achterdochtig aan terwijl hij dit vraagt. Zijn veel te bleke, bijna doorzichtige huid en het duo bloeddoorlopen ogen voorspellen onheil. Ik heb het niet voor hem, althans nog niet. Een beetje verward blijf ik hem het antwoord op zijn vraag schuldig.