0

‘Hier is belangeloze vriendschap een luxeverschijnsel’