afriLeaks: Ook Afrikaanse onderzoeksjournalisten gaan digitaal

afriLeaks: Ook Afrikaanse onderzoeksjournalisten gaan digitaal

Wikileaks begon met het makkelijker maken voor klokkenluiders om aan de bel te trekken. Sindsdien zijn er steeds meer websites bijgekomen, in verschillende landen, om dat voorbeeld te volgen. Zo ook afriLeaks, dat begin dit jaar online ging. Het Afrikaanse platform roept klokkenluiders op om belangrijke vertrouwelijke informatie te openbaren.

De journalist als antropoloog
|

De journalist als antropoloog

Het Zijn Net Mensen, de kritische bestseller van Joris Luyendijk over buitenlandjournalistiek, is tegenwoordig verplichte kost voor studenten journalistiek en communicatiewetenschap. Na het verschijnen ervan werden veel lezers wantrouwend tegenover de media: ze voelden zich voorgelogen en twijfelden aan de waarheidsgetrouwheid van berichtgeving uit andere delen van de wereld.