|

Amerika splijt verder door tegenstrijdige media

New York gaat verder waar ze vorig jaar gebleven is: ze vormt het toneel voor de strijd en de groeiende kloof tussen de politie en culturele minderheden in de Verenigde Staten. De recente moorden op agenten en de dood van Eric Garner hebben de verhoudingen tussen de verschillende groepen in de metropool op scherp gezet. De media doen daar nog een schepje bovenop door verwarring te zaaien; Fox News voert hierin de boventoon en lijkt de feiten los van hun context te presenteren aan het Amerikaanse volk.

Eind december stond New York in het teken van de protesten rondom de begrafenissen van de neergeschoten agenten Ramos en Liu. Tegelijkertijd vonden er op verschillende plekken in het land rassenrellen plaats; Amerika lijkt door al deze incidenten steeds verder verdeeld te raken. De media, aangevoerd door de televisie, spelen een grote rol in het vormen van de publieke opinie ten opzichte van deze opstanden. Het overgrote deel -om precies te zijn 87 procent- van de Amerikaanse bevolking blijft op de hoogte van het nieuws door televisie te kijken. Met 2,7 miljoen dagelijkse kijkers is Fox News’ primetime show ‘O’Reilly Factor’ al jaren de best bekeken nieuwsbulletin.

[pullquote align=”right”]Volgens O’Reilly zijn het aantal moorden door agenten op Afro-Amerikanen de afgelopen vijftig jaar juist met zeventig procent afgenomen.[/pullquote]

Fox News
De populariteit van het actualiteitenprogramma heeft de afgelopen tijd behoorlijk wat invloed gehad op het gedachtegoed van de Amerikaanse bevolking. In zijn show van twee december neemt O’Reilly een duidelijk standpunt in; hij stelt dat de protesten in Ferguson de vooroordelen tegen zwarten alleen maar hebben versterkt. Bovendien gebruikt hij allerlei statistieken om aan te tonen dat racisme geen rol heeft gespeeld bij het doden van de zwarte Amerikanen. Volgens O’Reilly zijn het aantal moorden door agenten op Afro-Amerikanen de afgelopen vijftig jaar juist met zeventig procent afgenomen. Daarnaast beweerde de nieuwslezer dat in 2012 326 blanken zijn overleden door een politiekogel terwijl daar ‘slechts’ 123 zwarten tegenover staan.

Uit het verband gerukt
Het eenzijdige beeld dat Fox News schetste, werd al snel door veel Amerikanen overgenomen. Conservatieven gebruikten de informatie uit de uitzending om te bewijzen dat de recente moorden niets te maken hebben met enige vorm van racisme. Andere media probeerden een genuanceerder beeld weer te geven, door de cijfers die O’Reilly gebruikte nog eens onder de loep te nemen. Daily Kos en Daily Dot, twee alternatieve nieuwssites, ontkrachtten de statistieken van Fox News al snel; volgens deze bronnen rukt de presentator van Fox News de cijfers volledig uit hun verband. Een van de argumenten die hiervoor wordt aangedragen is dat slechts 14 procent van de Amerikaanse bevolking zwart is terwijl deze groep in 2012 voor 30 procent van het aantal doden door agenten zorgt. Daily Dot gaat zelfs een stap verder en claimt dat zwarte jongeren 21 keer méér de kans lopen gedood te worden door de politie dan de blanke jeugd.

[pullquote align=”right”]Het is aan de media om de juiste informatie te vinden en presenteren en daarbij de resultaten te linken aan de context.[/pullquote]

Ingewikkeld
Toegegeven, de statistieken rondom het aantal doden dat jaarlijks valt door beschieting van agenten zijn behoorlijk ingewikkeld. Het is aan de media om de juiste informatie te vinden en presenteren en daarbij de resultaten te linken aan de context. Het feit dat men nu met verschillende cijfers en conclusies bestookt wordt, doet weinig goeds voor het begrip en het inzicht van de gemiddelde Amerikaan. De media zorgen dus niet alleen voor veel verwarring, maar ook voor een groeiend gat in de samenleving.

Burgemeester De Blasio van New York staat voor de enorme klus de verschillende minderheden in de stad dichter bij elkaar te brengen en meer onderling begrip te creëren. Tegelijkertijd is het zaak om de huidige regelgeving aan een kritisch blik te onderwerpen. Het tij zal gekeerd moeten worden terwijl steeds meer agenten hun afkeer laten blijken over het optreden van de burgemeester – hiermee wordt zijn achterban dus langzaam maar zeker steeds verder uitgedund.

Vergelijkbare berichten